Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

           

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy- Gracza w Częstochowie,

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 1. adres do korespondencji: 42-207 Częstochowa, ul. Kazimierza Przerwy- Tetmajera 40,
 2. numer telefonu: 34 32 313 84,
 3. adres e-mail: sp32@edukacja.czestochowa.pl
 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy- Gracza w Częstochowie.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest ze pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
  3. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora: sp32.edu.czestochowa.pl oraz na szkolnym Facebooku,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
  4. Wizerunek i dane osobowe tj.imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa przedszkola/szkoły i osiągnięcie] zostaną upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu na podstawie:
 • wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
 • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, jaki określony jest w pkt. 3 b, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. W tym przypadku dane osobowe, w szczególności wizerunek rozpowszechnianebędą na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*.
 1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak szkolny Facebook,  YouTube.W powyższymprzypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.

 1. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych,  zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie  szkoły.

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tamcelu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

 1. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
 2. dostępu do swoich danych;
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. usunięcia danych osobowych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;
 8. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
  1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

 

 

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-07-26

Imieniny: Anny, Mirosławy

Kontakt

 


ul. Kazimierza
Przerwy -Tetmajera 40

tel./fax 34 323 13 84

sp32czwa@wp.pl
sp32@edukacja.czestochowa.pl

Lokalizacja

Statystyki

 • Odwiedziny: 561162
 • Do końca roku: 158 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Przejdź do góry