Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Nasze konkursy

Nasze konkursy

Artykuły

II edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń”

2021-02-02

Organizator konkursu:
II edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Kot marzeń”

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie Biblioteka Publiczna w Częstochowie Filia nr 14

Regulamin konkursu Cele konkursu:

pobudzanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,

popularyzacja technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,

uświadomienie uczestnikom ich potencjału twórczego oraz możliwości jego wykorzystania,

prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej uczniów.

Uczestnicy konkursu: uczniowie kl. I-III wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych z województwa śląskiego.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, indywidualnie i samodzielnie wykonaną pracę plastyczną;

technika – płaska, plastelina -praca powinna przypominać obraz olejny, akwarelę, rysunek bądź grafikę; Pracę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem papierem lub tekturą, prosimy nie umieszczać w koszulce na dokumenty!

format pracy – A4,

pracę konkursową należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz dołączyć (Nie przyklejać do pracy!) metryczką i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 1).

Praca nieopisana lub bez Zał. 1 nie weźmie udziału konkursie!

S z k o ł a / p l a c ó w k a m o ż e z g ł o s i ć d o k o n k u r s u m a x . 2 0 p r a c .

Kryteria oceny prac plastycznych: zgodność z tematem i ustaloną techniką, oryginalność i samodzielność wykonania.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

I -  kl. I szkoła podstawowa II - kl. II szkoła podstawowa

III - kl. III szkoła podstawowa.

Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc lub wyróżnień równorzędnych.

Miejsce i termin składania prac:

prace konkursowe należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza ul. K. Przerwy-Tetmajera 40

42-207 Częstochowa

- lub dostarczyć do szkoły

w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2021 r.

Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://sp32.edu.czestochowa.pl/

w terminie do 19 lutego 2021 r.

 

Biblioteka Publiczna Filia nr 14: mgr Karolina Ficenes          Szkoła Podstawowa nr 32: mgr Grażyna Adamowska

Dyrektor szkoły

dr Małgorzata Bokwa

Z a p r a s z a m y       d o       u d z i a ł u      w         k o n k u r s i e !

Czytaj więcej o: II edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń”

Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń”

2021-02-02

Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Kontakt

 


ul. Kazimierza
Przerwy -Tetmajera 40

tel./fax 34 323 13 84

sp32czwa@wp.pl
sp32@edukacja.czestochowa.pl

Lokalizacja

Statystyki

  • Odwiedziny: 511222
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

Przejdź do góry