Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

Nasza szkoła jest placówką publiczną powstałą w 1959 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Częstochowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.Obecnie w naszej szkole w 14 oddziałach uczy się 300 uczniów w klasach I – VI. Bezpieczeństwo, wychowanie i wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogów.Dysponujemy 16 salami lekcyjnymi,  pracownią komputerową, pracownią multimedialną, pracownią muzyczną, biblioteką, świetlicąoraz małą i dużą salą gimnastyczną . Od 2004 roku posiadamy stałe łącze internetowe.

Nasza szkoła jest placówką, która:
- zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy oraz zajęć dodatkowych w kołach zainteresowań;
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które przygotowują do kolejnego etapu edukacyjnego – gimnazjum;
- umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez uwzględnienie tych elementów w treści programu
dydaktyczno – wychowawczego oraz organizowanie imprez związanych z ważnymi wydarzeniami i rocznicami historycznymi;
- wychowuje w duchu tolerancji religijnej;
- rozwiązuje problemy pedagogiczne uczniów z poszanowaniem praw i godności dziecka;
- współpracuje z rodzicami, instytucjami oraz władzami miasta Częstochowy;
- stwarza warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego oraz zachowań prozdrowotnych;
- rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, by mogli oni przechodzić z dziecięcego do bardziej dojrzałego rozumienia świata;
- umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych celów;
- stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
- kształci pozytywne nastawianie do wiedzy jako wartości;
- tworzy kulturę pozytywnych zachowań.

Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Kontakt

 


ul. Kazimierza
Przerwy -Tetmajera 40

tel./fax 34 323 13 84

sp32czwa@wp.pl
sp32@edukacja.czestochowa.pl

Lokalizacja

Statystyki

  • Odwiedziny: 511255
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

Przejdź do góry