Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

Zasady zwrotu książek i podręczników w Szkole Podstawowej nr 32

 im. J. Dudy - Gracza - kliknij

 

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 

od 25 maja 2020r.

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021
 link do strony MEN

Informator dla ósmoklasistów - kliknij

 

WYNIKI REKRUTACJI 

 

Lista osób przyjętych do jednostki znajduje się w zakładce "Wyniki rekrutacji" lub pod linkiem umieszczonym niżej.

 

http://sp32.edu.czestochowa.pl/p,148,wyniki-rekrutacji

 

  

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!!

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

KLIKNIJ W LINK: 

http://sp32.edu.czestochowa.pl/p,149,informacje-dla-osmoklasistow

 

WYNIKI REKRUTACJI 

Informacje o wynikach rekrutacji oraz zasadach potwierdzania woli przyjęcia do klas I znajdują się w zakłade "Wyniki rekrutacji" lub pod linkiem umieszczonym niżej.

 

http://sp32.edu.czestochowa.pl/p,148,wyniki-rekrutacji

 

Szanowni Państwo,

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego zgodnie z ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”)  informuję, że:

 1. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493
  i 530), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji kształcenia na odległość.
 3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególności: poprzez platformy zdalnego nauczania: Epodreczniki, e-dziennik, Oxford Teachers Club, e- Panel Pearson oraz komunikatory: Skype, LOOM, Whatsapp, Zoom , Messenger czy portal społecznościowy : Facebook .

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych (tel. 34 362 51 05 wew. 107) lub na stronie internetowej: sp32.edu.czestochowa.pl

 

UWAGA!

Zdalne nauczanie

Informacje dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców

 

 Podstawą nauczania zdalnego, czyli nauczania w domu są komputer lub laptop, ipad, tablet czy telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Przydatne będą również drukarki i skanery. Dzięki nowym technologiom można się komunikować, wymieniać pliki oraz wspólne je przechowywać.

 Najpopularniejsze i podstawowe rozwiązania wykorzystywane w zdalnym nauczaniu to poczta elektroniczna, dzienniki elektroniczne, komunikatory internetowe, aplikacje, platformy edukacyjne, media społecznościowe, grupy społecznościowe oraz coraz bardziej powszechne narzędzia pracy grupowej.

 W SP nr 32 w Częstochowie nauczanie zdalne jest realizowane z wykorzystaniem:

• e-dziennika, służącego do komunikacji z rodzicami uczniów m.in. zamieszczania materiałów do samodzielnej pracy ucznia;

 

• spotkań online przy użyciu:

-  komunikatorów np. typu Skype, Messenger, czy WhatsApp (strony polecane przez MEN ze względu na dużą popularność wśród uczniów), nauczyciele zakładają tam grupy klasowe, dzięki czemu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami;

 

-  aplikacji np. Discord, służących do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych,

 

• poczty elektronicznej za pośrednictwem, której nauczyciele przekazują informacje rodzicom i uczniom.

 

 

  Podczas realizacji zdalnego nauczania można wykorzystywać: e-podręczniki, e-materiały, dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych programów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki, ebooki, e-scenariusze oraz dostępne narzędzia cyfrowe oraz inne wskazane przez nauczyciela.

 

Realizacja efektywnego nauczania zdalnego wymaga uwzględnienia dostępu uczniów i rodzin do sprzętu komputerowego i jakości oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

 W trakcie realizacji nauczania na odległość należy przestrzegać zasad higieny pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

- równomierne rozłożenie ilości zadań dla uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

- zróżnicowanie zajęć w danym dniu,

- usystematyzowanie przydzielanych zadań,

- dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów,

- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

- przestrzeganie czasu pracy,

­- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

   Przystępując do realizacji nauczania na odległość należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci dotyczących m. in.:

- sprawdzenia czy wykorzystywane urządzenia mają niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego  i oprogramowania,

- sprawdzenia czy wykorzystywane urządzenia mają zabezpieczenie antywirusowe oraz jego aktualizację,

 

- ochrony danych osobowych,

- ograniczonego zaufania do: pobierania materiałów z nieznanych źródeł, otwierania wiadomości czy załączników od nieznanych adresatów oraz klikania w linki zawarte w takich wiadomościach.

Kalendarium

Piątek, 2020-07-03

Imieniny: Anatola, Jacka

Kontakt

 


ul. Kazimierza
Przerwy -Tetmajera 40

tel./fax 34 323 13 84

sp32czwa@wp.pl
sp32@edukacja.czestochowa.pl

Lokalizacja

Statystyki

 • Odwiedziny: 372588
 • Do końca roku: 181 dni
 • Do wakacji: -7 dni

Przejdź do góry